Tubag: Pinaagi sa “gravity” ang pagpadagan sa tubig. Muagi kini ug pipila ka mga proseso bag-o muabot sa kada koneksyon. Pananglitan ang Alegria Water System: Gikan sa Tinggangawan spring muagi kini sa Tinggangawan dam diin mahitabo ang Pre-filtration o unang pag-sala. Human niini mulahos dayon ang tubig ngadto sa sedimentation chamber kung asa mahitabo ang sedimentation nga proseso o ang pagpalugdang sa mga lawog o sediments. Muderetso dayon kini sa Pre-filtration pinaagi sa 200 micron self-cleaning filter machine bag-o muagi sa break pressure chamber alang sa ikaduhang proseso sa sedimentation hangtod sa microfiltration pinaagi sa 3 microns Self-cleaning Filter Machine.


Human sa pipila ka proseso nga pag-sala o pag-filter sa tubig, muagi kini sa chlorination facilities aron mapatay ang mga bacteria nga possible anaa sa tubig pinaagi sa chlorine gas, adisir kini isulod sa reservoir ug i-silbi sa tanang konsumador.